Välj en sida

PORTFOLIO

Design av tidningen Norra Halland

Redesign av ortstidningen Norra Halland i Kungsbacka. Grafisk form av temabilagor. Arbetet innefattade också produktion av layoutmallar och användarinstruktioner till redaktionen.

Höganäshems hyresgästtidning

2018 övertog jag layoutuppdraget av Höganäshems hyresgästtidning Hyresrätten. Tidningen ges ut 4 gånger om året.

Unique Generation – ett magasin för unga med funktionsnedsättning

Grafisk form och layout av inspirationsmagasin för unga med funktionsnedsättning. Ägare: David Lega AB.

Årsredovisning för Höganäs Energi

Grafisk form och produktion av årsredovisning varje år.

Möllekuriren

Sedan 2021 gör jag layouten på Möllekuriren – en tidskrift som ges ut av Mölle By- och Kulturförening fyra gånger per år. Tidningen delas ut i Mölle.

Projektet Dubbelt Utsatt

Grafisk form och layout av magasin, broschyr, folder, konferensrapport och lättläst information i projektet Utvecklingscentrum Dubbelt Utsatt.  

Broschyrer för Höganäshem

Återkommande informationsmaterial för kommunala bostadsbolaget Höganäshem.

Kontakta mig för att se resten!

Under flera år var jag anställd på både tidningar och byråer. Mycket av det jag gjort kan jag inte publicera. Ring eller mejla så visar jag gärna portfolion i sin helhet!

Ring eller mejla mig!

FORMANDA

Besöksadress:
HUB Spaces 
Humlegatan 2b
263 39 Höganäs

+46 73 905 53 11